เกาะติดลพบุรี
ผบ.นสศ. นำทหารหน่วยรบพิเศษ ร่วมประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมรภูมิต่างๆ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี ของการก่อตั้งหน่วย ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี

วันที่ 25 ม.ค. 2556 )

พลโท ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดลพบุรี ตลอดจนตัวแทนกำลังพลหน่วยรบพิเศษ จากกองทัพภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศลให้แก่วีระชนผู้กล้า กำลังพลหน่วยรบพิเศษที่ได้เสียชีวิต เพื่อปกป้องประเทศชาติมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี ของการก่อตั้งหน่วย ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชา และ เพื่อนทหารนักรบพิเศษ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพล และครอบครัว โอกาสเดียวกัน ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการกำลังพล ของหน่วย ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วย จำนวน 19 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน สำหรับ ศูนย์สงครามพิเศษ เป็นหน่วยปฏิบัติงาน ในภาระหน้าที่ของหน่วย สายวิทยาการ ด้านการรบพิเศษ โดยยึดถือ และ ปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกเป็นหลัก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ได้ส่งกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิการรบต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ด้วยความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ เสียสละ สร้างวีรกรรม เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
จำนวนคนอ่าน 288 คน จำนวนคนโหวต 0 คน