เกาะติดลพบุรี
ทหารหน่วยรบพิเศษ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันรบพิเศษ ประจำปี 2556 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของทหารนักรบพิเศษ ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 22 ก.พ. 2556 )

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องใน วันรบพิเศษ ประจำปี 2556 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรม อันกล้าหาญ ของนักรบพิเศษ ที่ได้สละเลือดเนื้อ และชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติในสมรภูมิรบต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา และทหารรบพิเศษ เข้าร่วม ในพิธีจำนวนมาก

            ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ยังได้ให้โอวาท แก่นักรบพิเศษทุกนาย       ให้มีความอดทนต่ออุปสรรคทั้งป่วง และต้องมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่    ในทุกสถานการณ์รบ เนื่องจากปัจจุบันมีภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศชาติ     ทุกรูปแบบ และทหารรบพิเศษ ถือเป็นหน่วยงานสำคัญยิ่งต่อกองทัพบก

          โอกาสเดียวกัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการกำลังพลหน่วยรบพิเศษ ซึ่งมีพลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จำนวน 26 นาย พร้อมทั้ง ได้กระทำพิธีมอบเครื่องหมาย แสดงความสามารถพิเศษนักกระโดดร่ม ชั้นกิตติมศักดิ์ ให้แก่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และคณะบุคคล ต่างๆ ที่ได้อุทิศตน เพื่อสังคม และมี    อุปการคุณแก่หน่วยรบพิเศษ จำนวน 188 คน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เนื่องใน วันรบพิเศษประจำปี 2556 อีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 150 คน จำนวนคนโหวต 0 คน