เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าฯ พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชากันอย่างพร้อมเพรียง

วันที่ 26 ก.พ. 2556 )

ค่ำวานนี้(25 กุมภาพันธ์ 2556) นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 ณ วัดเสาธงทองพระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ เดินทางมาร่วมเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันอย่างคึกคัก ขณะที่ พระครูวิมลปัญญาภรณ์  รักษาการเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ได้เทศนาธรรม โดยสรุปเนื้อหา คือ ให้พุทธศาสนิกชนละความชั่วทุกชนิด หมั่นทำความดี และทำจิตใจให้ผ่องใส

                       ทั้งนี้ วันมาฆบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูป ได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง  พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

                          

จำนวนคนอ่าน 233 คน จำนวนคนโหวต 0 คน