เกาะติดลพบุรี
งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี2556

วันที่ 26 ก.พ. 2556 )

เช้าวันนี้(26 กุมภาพันธ์ 2556 )เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2556 ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้ตระหนักถึงคุณค่าและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ ในงานมีกิจกรรม การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ การบริจาคโลหิต การมอบเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือสังคม การมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้นำสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน

                       ปัจจุบัน สหกรณ์จังหวัดลพบุรีมีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 110 คน จำนวนคนโหวต 0 คน