เกาะติดลพบุรี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบถุงเท้านักเรียนในโครงการ “ถุงเท้าคู่ใหม่ให้น้องไปเรียน”

วันที่ 6 มี.ค. 2556 )

ที่โรงเรียนบ้านหนองตะแบก อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เขตพื้นที่การศึกษาและประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มอบถุงเท้านักเรียนตามโครงการ "ถุงเท้าคู่ใหม่ให้น้องไปเรียน" และมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากไร้จำนวน 5 ทุน พร้อมทั้งมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ให้ความสนุกสนานบันเทิงแก่เด็กนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 189 คน จำนวนคนโหวต 0 คน