เกาะติดลพบุรี
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 8 มี.ค. 2556 )

                         ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวจำนวน 853 ผืน และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน

              สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แบบสหศึกษา ที่รับเด็กนักเรียนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน ขาดผู้อุปการะ หรือเป็นผู้อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแห่งนี้ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้มีการศึกษาสูงขึ้นตามความต้องการของเด็ก ปัจจุบันได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย และสติปัญญา มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 853 คน และมีนายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

จำนวนคนอ่าน 280 คน จำนวนคนโหวต 0 คน