เกาะติดลพบุรี
พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี

วันที่ 11 มี.ค. 2556 )

               ที่โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกียรติร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี  โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสำหรับจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอาชีพด้านการเกษตรกรรม และเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง

                สำหรับการทอดผ้าป่าครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากจังหวัดลพบุรี วัดพระบาทน้ำพุ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญา เล็งเห็นว่าโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ในการฝึกอาชีพไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ จึงเห็นสมควรให้ทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้สำหรับยอดเงินในการทอดผ้าป่ามหากุศล จำนวนเงิน 1,050,000 กว่าบาท

               โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา(ปัญญาอ่อน) และออทิสติก ประเภทอยู่ประจำ มีนักเรียนทั้งสิ้น 302 คน มีเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย(อนุบาล)จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นเรื่องการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนเป็นสำคัญ

จำนวนคนอ่าน 174 คน จำนวนคนโหวต 0 คน