เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีทำพิธียกเสาเอก บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )

               เช้าวันนี้(3 พฤษภาคม 2555) เวลา 07.39น. ที่ บ้านผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 7 (บ้านนายสำเริง จี้เงิน) และหมู่ที่8 (บ้านนายวรวุฒิ ทัสสะ) ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานทำพิธียกเสาเอก บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก หลังที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการก่อสร้างบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมา รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัย จึงได้ทำพิธียกเสาเอก บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก

              ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก กองทุนครอบครัวข่าว3 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างบ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ปี2554ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอบ้านหมี่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 หลัง

จำนวนคนอ่าน 362 คน จำนวนคนโหวต 0 คน