เกาะติดลพบุรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 19 มี.ค. 2556 )

                 วันนี้(19 มีนาคม2556) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที 3 หลักสูตรส่งทางอากาศ ฯ ณ พื้นที่การฝึกโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี

                เวลา 09.00 น.เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จากนั้นเสด็จไปยังโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ทอดพระเนตรการฝึกสถานีการลงพื้นจากรอกวิ่ง สถานีการลงพื้นจากแท่น 2 ฟุตและ4 ฟุต และทอดพระเนตรการแต่งร่มที่ สถานีการปฏิบัติบนเครื่องบิน การสาธิตการบรรทุกของนักกระโดดร่มบนเครื่องบินจำลอง การสาธิตการทำงานของร่มบุคคลโดดและการสาธิตการแก้ปัญหาร่มลาก การฝึกกระโดดหอสูง 34 ฟุต เวลา 10.30.น. เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อซึ่งอยู่ห่างจากค่ายเอราวัณ ประมาณ 17 ก.ม. เพื่อทอดพระเนตรการฝึกกระโดดร่ม ก่อนจะเสด็จกลับ 

จำนวนคนอ่าน 392 คน จำนวนคนโหวต 0 คน