เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 พ.ค. 2556 )

               ที่ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของกรมทหารราบที่ 31รักษาพระองค์  โดยมี พันเอกวิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ พร้อมข้าราชการ ทหาร และสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม

                   กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์  ได้จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้าราชการทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ในพื้นที่โครงการเกษตรของหน่วย ได้ดำเนินการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ปัจจุบันข้าวในพื้นที่โครงการฯโตเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว

                 พันเอกวิรัฏฐ์ กล่าวว่า การปลูกข้าว "ไรซ์เบอรี่” ในแปลงสาธิต มีวิธีทำนาให้ต้นข้าวแข็งแรง และต้านทานต่อโรคพืช และแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยเริ่มจากการปลูกข้าวระบบเกษตรชีวภาพไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด และเน้นปรับปรุงบำรุงดินให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมใช้วิธีการทำนาแบบ "ข้าวนาโยน” แทนการ "หว่านน้ำตม” ซึ่งต้องเพาะกล้าข้าวก่อนอย่างน้อย 15 วัน ทำให้สามารถคัดต้นกล้าข้าวที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง ก่อนที่จะนำไปโยนในนาข้าว ช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรง สามารถต้านทานต่อโรคและแมลงต่างๆ ได้ดี 

                   สำหรับข้าวไรซ์เบอรี่มีคุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการคือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำปานกลาง ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ทางการแพทย์ยังนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารโภชนบำบัดอีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 101 คน จำนวนคนโหวต 0 คน