เกาะติดลพบุรี
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองประดู่ และร่วมเสวนาเวทีประชาคม “โรงเรียนดีที่ชุมชน”

วันที่ 18 พ.ค. 2556 )

วันนี้(18 พฤษภาคม2556) ที่โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ลพบุรี พร้อมบันทึกเทปรายการเวทีประชาคม "โรงเรียนดีที่ชุมชน” โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ สำหรับเวทีเสวนา ประกอบด้วย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินรายการเอง นายมานะ อัครบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นายนิพนธ์ นิลาบุตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองผักแว่น นางพุธ สุภาพพร ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหนองกระสังข์ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา จำนวน 300 คน นายพงษ์เทพ กล่าวว่า โรงเรียนหนองประดู่เป็นโรงเรียนหลักที่ถูกยุบรวม นำโรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวมกันจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส โรงเรียนบ้านหนองกระสังข์ และโรงเรียนบ้านเนินสวอง โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และการดำเนินการได้ผลดีเป็นแบบอย่างได้ จากการควบรวมโรงเรียนไม่เป็นปัญหา แต่อย่างใด การเรียนการสอนดีขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย การอ่านเขียน นักเรียนมีความคล่อง รวมทั้งภาษาอังกฤษก็ดีขึ้น อีกทั้งระยะทางก็ไม่เป็นปัญหาในการไปเรียนของเด็ก เพราะพื้นที่ได้จัดรถรับ-ส่ง บางครอบครัวก็ไปส่งนักเรียนเข้าเรียนเอง นอกจากนี้ นายพงศ์เทพ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงพื้นที่วันนี้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่พอใจ ผลการเรียนของบุตรหลาน โดยได้พูดคุยกับผู้ปกครองอย่าเป็นกังวลด้านค่าใช้จ่ายการเดินทางของบุตรหลาน เนื่องจากกระทรวงได้ออกให้หมด พร้อมกันนี้ยังรวมไปถึงครูอาจารย์ ก็ยัง ได้สอนตามวิชาของตัวเองที่ถนัด ผิดจากแต่ก่อนที่ต้องทุกวิชา ขณะเดียวกันครู ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อมีตำแหน่งใหม่บรรจุในเขตพื้นที่ ก็จะบรรจุให้ทันที ส่วนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ก็พร้อมขยายโอกาสต่อในชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งได้มอบหมายให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.นำไปปรับปรุงศึกษาแล้ว
จำนวนคนอ่าน 108 คน จำนวนคนโหวต 0 คน