เกาะติดลพบุรี
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี นำกลุ่มพลังมวลชน กว่า 1,000 คน ร่วมกันปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ และจัดทำโปร่งอาหารช้าง ตามโครงการ “ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน ”

วันที่ 22 พ.ค. 2556 )

พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย นาย พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธาน นำกำลังพล พร้อมด้วย กลุ่มพลังมวลชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ     ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กว่า 10 องค์กร รวมกว่า 1,000 คน ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ จัดสร้างฝายชะลอน้ำ และจัดทำโปร่งอาหารช้าง เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่า ตามโครงการ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ ฯ  แม่ของแผ่นดิน ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี  ซึ่งเป็นผืนป่าต้นน้ำแห่งแรกของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร   ป่าไม้ และร่วมกันฟื้นฟูสภาพพื้นป่าให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการ " พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี ” ของกองทัพบก ตลอดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา  ครบ 81 พรรษา ในปีนี้ โดยพร้อมเพียงกันอีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 102 คน จำนวนคนโหวต 0 คน