เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 26 พ.ค. 2556 )

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพระพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มีพระเมตตา กรุณาต่อเวไนยสัตว์อย่างหาที่สุดมิได้

โดยในช่วงก่อนการเวียนเวียนเทียน นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำกล่าวแสดงตนคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ พระวิมลปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยขอให้ชาวพุทธทุกคนได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มายึดถือปฏิบัติพร้อมทำดี เป็นคนดี แล้วสิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว แล้วพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญจิตภาวนา และร่วมกันทอดผ้าป่าพุทธชยันตี จำนวน 1 กอง ต่อจากนั้นได้ร่วมเวียนเวียนรอบพระอุโบสถวัดเสาธงทอง จำนวน 3 รอบ รำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพุทธบูชา ในโอกาสวันวิสาขบูชาโลก

จำนวนคนอ่าน 139 คน จำนวนคนโหวต 0 คน