เกาะติดลพบุรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชม ร้านโชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม ที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 3 มิ.ย. 2556 )

        วันนี้(3 มิถุนายน 2556) นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม ที่ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ ร้านบูรณ์ธนาโชติ ร้านคลองเม่ามินิมาร์ท และร้านอภิชาตมินิมาร์ท ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งทั้งสี่ร้านเป็นร้านค้าส่งที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการค้ากับผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และสมาชิกค้าปลีกเครือข่ายจำนวนมาก ถือเป็นร้านค้าต้นแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค

                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการตามนโยบายการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ  พร้อมรับมือคู่แข่งในตลาด AEC มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ 5 เรื่อง คือ 1.เสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ 2.การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้ สวย สะอาด สว่าง สะดวก สบาย 3.สนับสนุนให้มีบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการเสริมอื่นๆ 4.สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำรวมถึงเงื่อนไขพิเศษ และ 5.ร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยมีแผนจัดแคมเปญลดราคาสินค้าเป็นระยะๆ หมุนเวียนตลอดทั้ง

                ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเชิญชวนร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข็มแข็ง แข่งขันได้ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ภายใต้ระบบการค้าเสรี ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีสิทธิได้รับสติ๊กเกอร์ติดร้าน เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และมีการพัฒนาปรับภาพลักษณ์ร้านค้า ให้สวย สะอาด สว่าง สะดวก สบาย แล้ว รวมทั้งสามารถเข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัลร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่นต่อไป โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.1570

จำนวนคนอ่าน 113 คน จำนวนคนโหวต 0 คน