เกาะติดลพบุรี
การจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556

วันที่ 4 มิ.ย. 2556 )

วันนี้(4 มิ.ย.56) ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมี่ นายธานี มาลีหอม นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยได้รณรงค์ให้ผู้นำชุมชนแต่งกายด้วยผ้ามัดหมี่ ซึ่งผลิตโดยชาวบ้านไทยพวน ๘ ตำบลในอำเภอบ้านหมี่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทอผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลวดลายสวยงามและเป็นที่ต้องการของตลาดสินค้าไทยนายอำเภอบ้านหมี่ได้แจ้งว่า และเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะการทอผ้ามัดหมี่ จังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่จึงได้กำหนดจัดงาน ของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2556 ณ สวนสาธารณะตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ โดยกำหนดกิจกรรมในงานได้แก่การอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นเมือง การแข่งขันเรือยาวประเพณี ประเภท 30ฝีพาย 40 ฝีพาย และ55 ฝีพาย ในวันที่ 27-28 ก.ค.การประกวดแม่สาว ลูกสวย ในคืนวันที่ื28 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมอาหารโบราณ อาหารอร่อยบ้านหมี่ อาหารพาแลง นิทรรศการวัฒนธรรม การออกร้านมัจฉากาชาติ เป็นต้น
จำนวนคนอ่าน 118 คน จำนวนคนโหวต 0 คน