เกาะติดลพบุรี
ศาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับศาลแขวงลพบุรี เปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์” ประจำปี2556

วันที่ 19 มิ.ย. 2556 )

วันนี้(19 มิถุนายน 2556)  ที่หน้าอาคารศาลจังหวัดลพบุรีและศาลแขวงจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เป็นประธานเปิดโครงการ  "ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์” ประจำปี 2556 โดยมี นายสมชาติ เลิศลิขิตวรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว และท่านคณะผู้พิพากษา เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท โดยระงับข้อพิพาททางเลือก  อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปองดองและสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาททางเลือกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

            การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การสมานฉันท์และสันติวิธี เป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกที่ศาลยุติธรรม ได้นำมาใช้ในการยุติข้อพิพาท นอกเหนือจากการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรมของท่านไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา ปี 2555-2556 ด้านการพัฒนางานเพื่ออำนวยความยุติธรรม ได้สนับสนุนการระงับข้อพิพาททางเลือก เพื่อให้ประชาชนสมารถระงับข้อพิพาทได้ด้วยความสมานฉันท์ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพและจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ยและส่งเสริมการไกล่เกลี่ยคดีในศาลสูง ทั้งนี้เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม ถูกต้อง และรวดเร็ว สมดังคำที่ว่า "ศาลคือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน”

จำนวนคนอ่าน 288 คน จำนวนคนโหวต 0 คน