เกาะติดลพบุรี
พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าว ที่ ลพบุรี

วันที่ 27 มิ.ย. 2556 )

                    ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี  ธ.ก.ส. การค้าภายในจังหวัด คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีจำนวนชุดปฏิบัติการเท่ากับจำนวนจุดรับจำนำข้าวเปลือก และโกดัง/คลังกลาง ซึ่งชุดปฏิบัติการดังกล่าว จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือ รวม 59แห่งในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี

                  ขณะที่ พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือขององค์การคลังสินค้า หรือ อคส. และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. นำกำลังตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ธ.ก.ส. การค้าภายในจังหวัด คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กว่า 30 คน กระจายกำลังลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบโรงสีข้าวโชควรลักษณ์รุ่งเรืองกิจ จำกัด อ.ท่าวุ่ง จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 59 แห่ง ของโรงสี และโกดัง/คลังกลาง ของจังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการ  รับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล โดยใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสาร ปริมาณข้าวคงเหลือ และคุณภาพข้าว ประมาณ 2 ชั่วโมง แต่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ มีเพียงปริมาณข้าวเกินกว่าที่แจ้งไว้จากเอกสารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

                  พร้อมทั้งเน้นย้ำ ให้ จนท.ทุกฝ่าย ปฏิบัติงานด้วยความจริงจัง โดยไม่ต้อง   เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ เน้นความถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของชาติ เป็นสำคัญ       

จำนวนคนอ่าน 82 คน จำนวนคนโหวต 0 คน