ประกวดราคา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสอบราคาซื้อฟลูออไรด์วานิช

วันที่ 18 พ.ย. 2556 )

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสอบราคาซื้อฟลูออไรด์วานิช วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา 13-26 พ.ย.56 ในวันเวลาราชการ วัน เวลา สถานที่ยื่นซอง 13-26 พ.ย.56 ในวันเวลาราชการ รร.พระนารายณ์มหาราช วันเวลา สถานที่เปิดซอง 27 พ.ย.56 14.00 น.โทร.0-3678-5427
จำนวนคนอ่าน 290 คน จำนวนคนโหวต 0 คน