เกาะติดลพบุรี
กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนาลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีแจกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

วันที่ 14 พ.ค. 2555 )

       บ่ายวันนี้(14 พฤษภาคม 2555) เวลา 14.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯโดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ

         จากการสำรวจความต้องการของราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในช่วงปีที่ผ่านมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆในเขตจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายขยายตัวเป็นวงกว้าง นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ให้กับผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง เทศบาลตำบลท่าวุ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตลาดแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก เทศบาลตำบลบางงา เทศบาลตำบลโคกสลุต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลมุจรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง รวมทั้งสิ้น 12,100 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพาะปลูกและเป็นขวัญกำลังใจต่อไป 

จำนวนคนอ่าน 139 คน จำนวนคนโหวต 0 คน