เกาะติดลพบุรี
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างบ้านน้ำใจไทย

วันที่ 17 พ.ค. 2555 )

       พลอากาศเอก อนุพงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิอาสา     เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปฏิบัติภารกิจในการส่งมอบ วัสดุ อุปกรณ์ ในการก่อสร้าง บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจากภาคเอกชนหลายหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานทหารในพื้นที่ ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ , มณฑลทหารบกที่ 13 , ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และ สถานศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลังเทคนิคลพบุรี นำไปช่วยเหลือในการฟื้นฟู โดยการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ทั้งหลัง บนพื้นที่เดิม ให้แก่ราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง จากปัญหาอุทกภัยที่ยาวนานกว่า 4 เดือน เมื่อช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ อำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอเมือง รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 หลัง เพื่อเป็นการเบาเทาทุกข์แก่ราษฎร นำมาซึ่งความปลาบปลื้ม แก่ผู้ประสบภัยอย่างหาที่เปรียบไม่ได้     

จำนวนคนอ่าน 89 คน จำนวนคนโหวต 0 คน