เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีร่วมกับบริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด เปิดงาน “ ไก่ไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก ” เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้บริโภค

วันที่ 9 เม.ย. 2557 )

จากสถานการณ์โลกปัจจุบันพบว่ามีการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีก โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต สำหรับประเทศไทยยังไม่ปรากฏพบโรคไข้หวัดนกระบาดในสัตว์ปีก จนได้รับการยอมรับจากประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น อนุญาตให้นำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย ประกอบกับจังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งผลิตไก่เนื้อครบวงจร มีฟาร์มมาตรฐานไก่พ่อแม่พันธุ์ โรงผลิตอาหารสัตว์ที่ผ่านการรับรอง และโรงฆ่าสัตว์ปีก และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้บริโภค จังหวัดลพบุรีจึงได้ร่วมกับบริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด(เครือเบทาโกร) จัดงาน " ไก่ไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก ” โดยมี นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน และนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในเครือเบทาโกร และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมโรงฆ่าสัตว์ปีก บริษัท บี.ฟู้ดส์โปรดักส์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จากนั้น ได้ชมระบบการผลิตเนื้อไก่สดและเนื้อไก่แปรรูปซึ่งสามารถผลิตไก่เนื้อได้มากจังหวัดหนึ่งของประเทศ จำนวน 33,121,455 ตัว / รุ่น หรือ 290,000 ตัว / วัน จากทั้งหมด 316 ฟาร์ม ผลิตไก่เนื้อเข้าโรงฆ่าและแปรรูปประมาณเดือนละ 16,000,000 ตัว ทำรายได้ปีละ 1,460 ล้านบาท นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้บริโภค และยืนยันความปลอดภัยในขบวนการผลิตไก่ตั้งแต่การเลี้ยงจนถึงการแปรรูปและส่งออกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ จะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อย่างเข้มงวดตลอดการผลิต
จำนวนคนอ่าน 85 คน จำนวนคนโหวต 0 คน