เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำของทหารในพื้นที่ จำนวน 9 หน่วยงาน กว่า 10 คัน ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง 22 ชุมชน ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2557

วันที่ 9 เม.ย. 2557 )

ที่ สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานทหารในพื้นที่ 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ , กองพันทหารจู่โจม , กองพลรบพิเศษที่ 1 , กรมรบพิเศษที่ 3 , กองพันทหารราบที่ 3 , กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ , ศูนย์สงครามพิเศษ , กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองพันทหารสื่อสารที่ 35 และ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ร่วมกันกระทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร 8,000 ลิตร พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 10 คัน เพื่อนำน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค และบริโภค ออกแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง รวมถึงจัดตั้งถังน้ำกลาง ขนาด 2,000 ลิตร ตามหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด จำนวน 22 ชุมชน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ตามนโยบายของกองทัพบก ในโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2557
จำนวนคนอ่าน 74 คน จำนวนคนโหวต 0 คน