เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี2557”

วันที่ 10 เม.ย. 2557 )

เช้าวันนี้(10 เมษายน 2557)เวลา 09.30 น. ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557” โดยมีนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุเข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคม เห็นคุณความดี และให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และเพื่อแสดงความห่วงใยและเอื้ออาทรของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่ การมอบเกียรติบัตรแก่ภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรีจำนวน 30 ราย การมอบโล่แก่ผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ราย การมอบโล่ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลพบุรี จำนวน 10 ครอบครัว พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ การเลี้ยงอาหาร การตรวจสุขภาพ นอกจากนี้ยังมี การแข่งขันเตะปิ๊บ การแข่งขันปิดตาตีปิ๊บ และการสาธิตงานศิลปะภูมิปัญญาผู้สูงอายุ อีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 73 คน จำนวนคนโหวต 0 คน