เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557

วันที่ 11 เม.ย. 2557 )

เช้าวันนี้ (11 เมษายน 2557) เวลา 09.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557 จังหวัดลพบุรี ภายใต้ชื่อว่า "ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” ณ บริเวณหน้าแขวงการทางลพบุรีที่ 1 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดตั้งจุดตรวจและบริการตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร ทั่วจังหวัดลพบุรีโดยบูรณาการร่วมกับทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน อาสาสมัครในพื้นที่ พร้อมนี้ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ระดับจังหวัดขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2557 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลและปรับกลยุทธ์การดำเนินการเป็นประจำในเวลา 09.00 น.และมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทุกอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางจังหวัดจะเน้น 6 มาตรการหลัก ประกอบด้วย มาตรการด้านบริหารจัดการ / ด้านบังคับใช้กฎหมาย / ด้านสังคม / ด้านวิศวกรรมจราจร / ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน ให้สามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้เสียชีวิต ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ทางด้านตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้เริ่มกวดขัน คุมเข้มวินัยการจราจร ด้วยการตั้งด่าน ตรวจจับความเร็ว และแจกเอกสารแผ่นพับให้แก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน เพื่อแนะนำในด้านการขับขี่ปลอดภัย และกฎหมายด้านการจราจร ตลอดจนเส้นทางและจุดให้บริการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
จำนวนคนอ่าน 77 คน จำนวนคนโหวต 0 คน