เกาะติดลพบุรี
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีจัดกิจกรรมสงกรานต์ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

วันที่ 11 เม.ย. 2557 )

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้มีส่วนร่วม เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งในวันสำคัญของไทย และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป โดยบ่ายวันนี้ (11 เมษายน 2557) นายแพทย์ ธนู ลอบันดิส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ได้นำผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำตึกผู้ป่วย จำนวน 9 องค์ เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่ และความสามัคคีของบุคลากร ตลอดจนเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมะเร็งรู้สึกโดดเดี่ยวในวันสำคัญของไทย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยได้มีแรงใจที่เข็มแข็งในการต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป โดยภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมแข่งขันกีฬามหาสนุกพื้นบ้าน มวยทะเล ปีนเสาน้ำมัน เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็ง และญาติ ได้สนุกสนานร่วมกัน เป็นการผ่อนคลายความตึกเครียดให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ อีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 63 คน จำนวนคนโหวต 0 คน