เกาะติดลพบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตรวจจุดให้บริการประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557

วันที่ 12 เม.ย. 2557 )

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีออกตรวจจุดบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 พร้อมทั้งให้กำลังใจ และนำสิ่งของมามอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย ซึ่งในทุกจุดมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี วันนี้ (12 เมษายน 2557) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและคณะส่วนราชการ สื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจและนำสิ่งของมามอบให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ที่จุดตรวจตู้ยามซอย 12 หน้าปั๊มน้ำมันบางจาก อำเภอพัฒนานิคม/ จุดตรวจสี่แยกม่วงค่อม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล /จุดตรวจหน้าโรงเรียนบ้านลำสนธิ หมู่ที่ 1 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ/ จุดตรวจสี่แยกเขาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ / จุดตรวจสี่แยกท่าหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง และจุดตรวจสี่แยกวังเพลิง หมู่ที่ 1 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง รวมทั้งหมด 6 จุดโดยส่วนใหญ่แต่ละจุดมีการเตรียมการในการให้บริการเป็นอย่างดี อาทิ มีแผนที่ในการเดินทางแนะนำหรือแจกให้แก่ประชาชนที่มาสอบถามเส้นทาง มีแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี มีการบริการ กาแฟ ลูกอม และยาสามัญ ไว้ให้บริการ และในระหว่างตรวจจุดที่อำเภอโคกสำโรงได้เกิดฝนลงมาอย่างหนัก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จังหวัดลพบุรีมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากจังหวัดลพบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวหลายสถานที่ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นประจำทำให้มีปริมาณรถในจังหวัดลพบุรีเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการวางมาตรการเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย จึงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนช่วยกันเฝ้าระวังดูแลและขอให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
จำนวนคนอ่าน 64 คน จำนวนคนโหวต 0 คน