เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี นำคณะออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตามจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงการเดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์ แนะคนขับรถทางไกล ควรพักผ่อนให้เพียงพอ

วันที่ 16 เม.ย. 2557 )

เมื่อคืนนี้ (15 เมษายน 2557 ) เวลา 21.50น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และสื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณไฟ และไฟส่องสว่าง โดยเริ่มที่จุดตรวจตำบลวังขอนกว้าง อำเภอโคกสำโรง และไปต่อที่ จุดตรวจตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง ซึ่งได้รับการแก้ไขเรื่องสัญญาณไฟ และไฟส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว จากการตรวจทั้ง 2 จุดมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ได้นำน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กำชับผู้ปฏิบัติงานตามจุดตรวจจราจรซึ่งส่วนใหญ่เป็น ตำรวจ อปพร. และผู้นำชุมชน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ดื่มสุรา หรือของมึนเมางดใช้ยานพาหนะเป็นอันขาด การป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่ดีที่สุดอยู่ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนเองควรที่จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และมีการพักผ่อนให้เพียงพอโดยเฉพาะการเดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ และช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนคนอ่าน 96 คน จำนวนคนโหวต 0 คน