เกาะติดลพบุรี
รองผู้ว่าฯลพบุรี นำคณะออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตามจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงการเดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 แนะผู้ใช้รถใช้ถนนควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

วันที่ 16 เม.ย. 2557 )

จังหวัดลพบุรี จัดคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมตามจุดตรวจบริการประชาชน และจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ ขนส่ง อปพร. กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุข ซึ่งประจำหน้าที่อยู่ทุกจุดตรวจเพื่อให้บริการประชาชน นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี คณะส่วนราชการ และสื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ โดยเริ่มที่จุดบริการเทศบาลเขาพระงาม อำเภอเมือง และไปต่อที่ จุดบริการวัดพาณิชธรรมมิการาม ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่, จุดตรวจตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่,จุดบริการหน้าโรงพยาบาลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง,จุดตรวจตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์, จุดตรวจตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ,จุดตรวจ อบต.บ่อทอง อำเภอหนองม่วง,จุดบริการเทศบาลเขาสามยอด อำเภอเมือง รวม 8 จุดด้วยกัน พร้อมกันนี้ได้นำน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ในวันนี้สภาพการจราจรเบาบางการเดินรถเป็นไปอย่างคล่องตัว จังหวัดลพบุรีมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุลดลงน้อยที่สุดจากปีที่ผ่านมา จึงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนช่วยกันเฝ้าระวังดูแลและขอให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ท้ายสุดขอขอบคุณข้าราชการทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง ตำรวจ อพปร. และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่เสียสละช่วยกันดูแลประชาชน อำนวยความสะดวกช่วง เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557
จำนวนคนอ่าน 107 คน จำนวนคนโหวต 0 คน