เกาะติดลพบุรี
ผู้แทนสมุหราชองครักษ์พร้อมคณะตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 พ.ค. 2557 )

                 พลเรือโท สมศักดิ์ ศรีสุข ร.น. ผู้แทนสมุหราชองครักษ์พร้อมคณะตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนวัดหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
                เช้าวันนี้ (1 พฤษภาคม 2557) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนวัดหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พลเรือโทสมศักดิ์ ศรีสุข ร.น. ผู้แทนสมุหราชองครักษ์พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันนี้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการรับเสด็จฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติฯทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเปิด "อาคารพระราชทาน 6” โรงเรียนวัดหนองปลาดุก หมู่ที่ 14 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. จังหวัดลพบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมรับเสด็จฯโดยพร้อมเพรียงกัน
จำนวนคนอ่าน 99 คน จำนวนคนโหวต 0 คน