เกาะติดลพบุรี
พุทธศาสนิกชนจังหวัดลพบุรีร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 14 พ.ค. 2557 )

ค่ำวานนี้ (13 พฤษภาคม 2557) เวลา 19.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำพระพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มีพระเมตตา กรุณาต่อเวไนยสัตว์อย่างหาที่สุดมิได้ โดยในช่วงก่อนการเวียนเวียนเทียน นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำกล่าวแสดงตนคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ พระวิมลปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง ได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยขอให้ชาวพุทธทุกคนได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มายึดถือปฏิบัติพร้อมทำดี เป็นคนดี แล้วสิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว แล้วพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญจิตภาวนา และประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม ต่อจากนั้นได้ร่วมเวียนเวียนรอบพระอุโบสถวัดเสาธงทอง จำนวน 3 รอบ รำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพุทธบูชา ในโอกาสวันวิสาขบูชาโลก ในระหว่างการประกอบพิธีได้มีฝนโปรยปรายลงมาเล็กน้อย
จำนวนคนอ่าน 47 คน จำนวนคนโหวต 0 คน