เกาะติดลพบุรี
ปภ.ลพบุรี ซ้อมแผนวินาศกรรมปั๊มน้ำมัน

วันที่ 13 มิ.ย. 2557 )

         วันนี้(13 มิถุนายน 2557) เวลา 13.00 น.ที่ปั๊มน้ำมัน โปร-ปิโตร จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี จากการก่อวินาศกรรม ประจำปี พ.ศ. 2557โดยมี นายธีรศักดิ์ ทรัพย์ศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ

             หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้จังหวัด ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด โดยพิจารณาคัดเลือกภัยที่มีความเสี่ยงสูง ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่และมีความรุนแรงระดับ 2 มีผลกระทบมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือภัยจากการก่อวินาศกรรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลพบุรีดำเนินการฝึกซ้อมแผนแบบปฏิบัติการจริงภาคสนามโดยจำลองสถานการณ์ว่ามีคนร้ายนำรถที่ติดระเบิดมาจอดไว้ที่ปั๊มน้ำมัน แล้วเกิดเหตุระเบิดขึ้น เจ้าหน้าที่ได้รายงานตามสายบังคับบัญชา และเข้าระงับเหตุรวมทั้งสนธิกำลังขนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผน ตั้งแต่การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือน การประสานการปฏิบัติ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯเพื่ออำนวยการและสั่งการ การเผชิญเหตุ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

             ซึ่งการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบการป้องกันอันตรายจากการก่อวินาศกรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเผชิญเหตุภัยพิบัติและปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ภายหลังจากการฝึกซ้อมแผนจะมีการประเมินผล เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่อง และนำไปแก้ไขปรับปรุงในการดำเนินงานป้องกันภัยจากการก่อวินาศกรรม ซึ่งจะช่วยความเชื่อมั่นในระบบมาตรฐานความปลอดภัยของภาครัฐให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป      

จำนวนคนอ่าน 129 คน จำนวนคนโหวต 0 คน