เกาะติดลพบุรี
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม นำ พ.ท.วันชนะ สวัสดี นักแสดงนำเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร ร่วมกิจกรรมคืนความสุข ให้คนไทยในชาติ ที่ จ.ลพบุรี

วันที่ 18 มิ.ย. 2557 )

            พลตรี สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามโครงการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน ในพื้นที่รอบค่ายฯ และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก    พันโท วัชนะ สวัสดี ผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ นักแสดงนำตำนานสมเด็จพระนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม และบรรยายพิเศษ ตลอดจนจัดให้มีการแสดงรีวิวประกอบเพลงและสื่อการแสดงในรูปแบบต่างๆ จากวงดนตรี กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อขจัดความขัดแย้งทั้งปวงที่เกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และสร้างบรรยากาศของความรัก ความสามัคคี อันจะนำไปสู่ความปรองดอง สมานฉันท์ อย่างยั่งยืน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกความรักและความหวงแหนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรีย์ เพื่อสร้างความรักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปกป้องชาติ ศาสนา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตรีย์ อันเป็นที่รักยิ่งของคนปวงชนชาวไทย อีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 75 คน จำนวนคนโหวต 0 คน