เกาะติดลพบุรี
ธกส.ลพบุรี สามารถจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าว ได้ครบถ้วนทุกรายแล้ว โดย ผู้ว่าฯ ลพบุรี ได้เป็นตัวแทนชาวนาขอบคุณ คสช. ที่สามารถคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวนาได้โดยเร็ว

วันที่ 18 มิ.ย. 2557 )

                ที่ สำนักงาน ธกส.จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พันเอก ศักดิ์ศรี  งอยปัดพันธ์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13 นายพงศ์ทิวา ตีระแพทย์ ผอ.ธกส.ลพบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธาน หย่อนใบประทวนใบสุดท้ายลงสู่กล่อง รับของ ธกส. และร่วมกันประกอบพิธีปิดการจ่ายเงินโครงการจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/57 พร้อมกล่าวขอบคุณ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ช่วยจัดหางบประมาณในการนำมาจ่ายเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพนักงาน ธกส. ลพบุรี ได้ช่วยดำเนินการจ่ายเงินตาม โครงการฯ จนเสร็จสิ้นครบถ้วยได้ทุกรายแล้ว ถือเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวนา จังหวัดลพบุรี

               สำหรับจังหวัดลพบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 17,965 ราย มีปริมาณข้าว 220,421 ตัน วงเงินจำนวน 3,262,240,488 บาท โดยที่ผ่านมามีชาวนา  ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ทุกอำเภอที่รอเงินค้างจ่ายจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 จำนวน 10,098 ราย เป็นเงินกว่า 1,611,000,000 บาท ปัจจุบันพี่น้องชาวนาจังหวัดลพบุรี ได้รับเงินโครงการรับจำนำข้าวครบถ้วนแล้วในวันนี้  

จำนวนคนอ่าน 76 คน จำนวนคนโหวต 0 คน