เกาะติดลพบุรี
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ซ้อมแผนอบพยพผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี2557

วันที่ 20 มิ.ย. 2557 )

             ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พันเอกนิมิตร์ สะโมทาน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานการซ้อมแผนเฝ้าระวังระงับอัคคีภัย และแผนอพยพผู้ป่วยในกรณีเกิดอัคคีภัย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานรักษาพยาบาล หน่วยสนับสนุนรักษาพยาบาล และบก.หน่วยงาน จำนวน 80 นาย เข้าร่วมฝึกซ้อมฯในครั้งนี้

             โดยสมมติสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ชั้น 3 อาคารกัลยาณิวัฒนา ที่มีผู้ป่วยอาการหนักเข้ารับการรักษาอยู่ในห้องเป็นจำนวนมาก โดยได้ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพขนย้าย ลำเลียงผู้ป่วย และให้แพทย์-พยาบาล เจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงพยาบาลออกจากสถานที่เกิดเหตุให้ทันตามเวลา และจุดหมายที่กำหนด

            พันเอกนิมิตร์ สะโมทาน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กล่าวว่า การซ้อมแผนดังกล่าว เป็นการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมหนีไฟตามมาตราฐานของสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA /เพื่อรองรับ สรพ.ที่จะเข้าตรวจประเมินโรงพยาบาลอานันทมหิดล ปี 2557และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันอัคคีภัย จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการร่วมซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการอพยพ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่วยชีวิตที่ถูกวิธี เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง จะได้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย และประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที

จำนวนคนอ่าน 178 คน จำนวนคนโหวต 0 คน