เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดพุพะเนียง

วันที่ 20 มิ.ย. 2557 )

            วันนี้ (20 มิถุนายน 2557)  เวลา 08.00 น.ที่วัดพุพะเนียง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน นายจรัล ฟูเต็มวงศ์ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี  ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะโดยมีพระครูรัตนธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง-ลำสนธิ ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพุพะเนียง กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน และเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมประเพณีไทยอันดีงาม  และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองในรูปแบบชุดไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(นุ่งโจม ห่มสไบ)และชุดไทยประยุกต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีลานบุญ ลานปัญญาของศาสนสถานนั่นก็คือวัด เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความดี

จำนวนคนอ่าน 149 คน จำนวนคนโหวต 0 คน