เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรีประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรีเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ

วันที่ 23 มิ.ย. 2557 )

              วันนี้ (23 มิถุนายน 2557) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

            ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีต้องการผลผลิตจากการจัดกิจกรรมสมานฉันท์จากทุกอำเภอในเรื่องที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)สั่งการ ได้แก่ เรื่องยาเสพติด อาวุธสงคราม แรงงานผิดกฎหมาย การดูแลป่าไม้ การตรวจตราโรงเลื่อย โรงไม้ บ่อนการพนัน อบายมุขต่างๆ เมื่อดำเนินการแล้วขอให้ทุกอำเภอรายงานปัญหาความต้องการของประชาชน ผลจากการสมานฉันท์ในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ  พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมที่ทำ ปฏิทินการทำกิจกรรม ส่งมาให้จังหวัดทราบ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ขอให้ทุกอำเภอทั้ง 11 อำเภอ รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบในระบบวีดิโอ คอนเฟอร์เร้นท์   และผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรียังขอความร่วมมือทุกอำเภอ หากมีเหตุด่วน เหตุร้าย หรือมีหน่วยงานใดเข้ามาจัดกิจกรรมในพื้นที่ ขอให้รายงานด่วนมายังศูนย์กลางที่จังหวัดด้วย เพื่อประมวลเป็นผลการปฏิบัติในภาพรวมของจังหวัด เพื่อที่จะรายงานให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป

จำนวนคนอ่าน 67 คน จำนวนคนโหวต 0 คน