เกาะติดลพบุรี
มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ มอบทุนการศึกษาและข้าวสารตามโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 24 มิ.ย. 2557 )

           มูลนิธิลพบุรี สามัคคีสงเคราะห์ มอบทุนการศึกษาให้เด็กที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ครอบครัวฐานะค่อนข้างขัดสน จำนวน 468 ทุน พร้อมมอบข้าวสารตามโครงการอาหารกลางวันอีก 194 โรงเรียน

            เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่สำนักงานมูลนิธิลพบุรี สามัคคีสงเคราะห์  ถนนหน้าพระกาฬ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ครอบครัวฐานะค่อนข้างขัดสน และมอบข้าวสารโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน นักศึกษา โดยมี แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน  เข้าร่วมพิธี 

             โดยมีนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 212 โรงเรียน 468 ทุน รวมเป็นเงิน 518,000 บาท ประกอบด้วยระดับมหาวิทยาลัย 1โรงเรียน 4ทุนๆละ 2,500 บาท/ ระดับอาชีวะศึกษา 2 โรงเรียน 12 ทุนๆละ 2,000 บาท/ ระดับมัธยมศึกษา 14 โรงเรียน 62 ทุนๆละ 1,500 บาท/ ระดับประถมศึกษา 191 โรงเรียน 382 ทุนๆละ 1,000 บาท /โรงเรียนเทศบาล(1-2-3) 3โรงเรียน 6 ทุนๆละ 1,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 4 (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 1 โรงเรียน 2 ทุนๆละ 1,500 บาท   

            นอกจากนี้ ยังมีการมอบข้าวสารตามโครงการอาหารกลางวันเด็กให้แก่โรงเรียนต่างๆ จำนวน 194 โรงเรียน จำนวน 776 ถุง เป็นเงิน 512,160 บาท

             นายสมโภชน์ ทำเสมอดี ประธานมูลมูลนิธิลพบุรี สามัคคีสงเคราะห์  กล่าวว่า ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของทางมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือ และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนอกเหนือจากการทำสาธารณะประโยชน์ ตามภารกิจปกติ ดังนั้น จึงฝากผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ให้จงตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และมีส่วนช่วยในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป เพราะการศึกษาจะทำให้เรามีความสามารถ และนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าเราจะมีฐานะอย่างไร แต่หากเราขยันเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ ก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากช่วยเหลือตัว และครอบครัวได้แล้ว ยังสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ด้วย

จำนวนคนอ่าน 83 คน จำนวนคนโหวต 0 คน