เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด /ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันที่ 25 มิ.ย. 2557 )

         วันนี้ (25 มิ.ย.57) ที่โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวงแรงงาน สำนักอามัย และกรมสุขภาพจิต ในนามคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลให้คะแนน การปฏิบัติงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ซึ่งผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและตะวันออก โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียนโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ให้การต้อนรับ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ได้นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการได้รับทราบและประเมินผล

           สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของคณะกรรมการในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อดูการดำเนินงานกิจกรรมในสถานที่ปฏิบัติจริง ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รอบที่ 1 การนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ จำนวน 50 คะแนน และรอบที่ 2 การนำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน 50 คะแนนโดยเข้าไปทำการประกวดแข่งขันในระดับประเทศ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 ต่อไป 

จำนวนคนอ่าน 174 คน จำนวนคนโหวต 0 คน