เกาะติดลพบุรี
ทหารร่วมตรวจโกดังเก็บข้าวลพบุรี พบอยู่ครบตามจำนวน

วันที่ 10 ก.ค. 2557 )

          พลตรีชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายชาตรี โชไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ 30 จังหวัดลพบุรี ได้นำกำลังทหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจข้าว โกดังที่ 7 ของคลังสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญทรัพย์ ลพบุรี เลขที่ 7/3 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโกดังที่ใช้เก็บข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น  จำนวน 17,478 กระสอบ น้ำหนัก 1,749,376.011 กิโลกรัม ที่รับจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 (ครั้งที่1) โดยเริ่มรับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 25557

           จากการตรวจสอบโกดังข้าวครั้งนี้ ข้าวยังอยู่ครบถ้วนตามบัญชี การจัดวางกระสอบข้าวภายในโกดัง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ จากการตรวจสอบปริมาณกระสอบข้าวพบว่ายังอยู่ครบตรงตามจำนวน 

จำนวนคนอ่าน 90 คน จำนวนคนโหวต 0 คน