เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันที่ 11 ก.ค. 2557 )

   วันนี้(11 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ได้เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น  ภายในพระอุโบสถวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ซึ่งวัดดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานเทียนจำนำพรรษา พระราชทาน ให้เป็นประจำทุกปี 

   วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อวัดขวิด ในปลายรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงประชวรหนัก ข้าราชบริพารผู้จงรักภักดีขออุปสมบท อุทิศถวายแด่พระองค์ท่าน สมเด็จพระนารายณ์ทรงอนุญาต และพระราชทานผ้าไตรจีวรอัฐบริขาร พร้อมได้บรรพชาอุปสมบทแก่ข้าราชบริพาร โดยถวายพระราชฐานองค์หนึ่งในพระราชวังเมืองลพบุรีให้เป็นเขตวิสุงคามสีมาเพื่อทำการอุปสมบท จึงเป็นวัดอยู่ในวังและทรงปฏิสังขรณ์วัดขวิด พระราชทานนามว่า วัดกรวิศยาราม ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดกวิศราราม

จำนวนคนอ่าน 63 คน จำนวนคนโหวต 0 คน