เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

วันที่ 15 ก.ค. 2557 )

           วันนี้ (15 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.30 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557ของจังหวัดลพบุรี  เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบกิจการ และให้สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค และแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ณ บริษัท เบทาโกร เซฟตี้มีท แพคกิ้ง จำกัด  เลขที่ 215 หมู่ 1 ถนนพระพุทธบาท – เขาสูง ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

            สำหรับ บริษัท เบทาโกร เซฟตี้มีท แพคกิ้ง จำกัด ซึ่งโรงงานนี้เป็นโรงงานชำแหละสุกร ปัจจุบัน มีพนักงาน จำนวน 1,500 คน มีนายสันติชัย บุญมาละ เป็นผู้อำนวยการโรงงาน

            นายธนาคม จงจิระ กล่าวว่า โครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดลพบุรี เป็นโครงการส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างมีสภาพการจ้างงาน สภาพการทำงานที่ดี และส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้ได้มาตรฐาน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร รณรงค์ให้สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ และรับทราบปัญหาของนายจ้างและลูกจ้าง

จำนวนคนอ่าน 118 คน จำนวนคนโหวต 0 คน