เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ

วันที่ 16 ก.ค. 2557 )

               วันนี้(16 กรกฎาคม 2557) เวลา 07.30 น.ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า) โดยครั้งนี้ เทศบาลเมืองลพบุรี นำโดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือ กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในจังหวัดลพบุรีในทุกภาคส่วน

              นายธนาคม จงจิระ กล่าวกับหัวหน้าส่วนราชการภายหลังร่วมวงสนทนาว่า ขอบคุณทุกส่วนราชการทุกหน่วยงานที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดี ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันโดยมุ่งหวังจะนำประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการให้เกิดผลแก่จังหวัดลพบุรีและประชาชนอย่างสูงสุด

จำนวนคนอ่าน 57 คน จำนวนคนโหวต 0 คน