เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าฯลพบุรีพบประชาชน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

วันที่ 17 ก.ค. 2557 )

           วันนี้(17 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.30 น. ที่วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าฯลพบุรีพบประชาชน  "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำรับการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นแบบเชิงรุกถึงพื้นที่แล้ว ยังเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ยังเป็นการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่ และชี้แจงให้ราษฎรทราบถึงปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ไข และนำการบริการต่างๆไปให้ประชาชน ร่วมทั้งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะปัจจุบัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในภาพรวมต่อไปในอนาคต

           โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมให้บริการหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การให้บริการตัดผม  การให้บริการตรวจร่างกาย รักษาโรค และแจกยาเวชภัณฑ์ การให้บริการคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ให้คำแนะนำให้ความรู้ทางวิชาการ ทั้งด้านพลังงาน ด้านการเกษตร และในเรื่องของแรงงาน ด้านหลักประกันและสวัสดิการทางสังคม นอกจากนี้ได้มีบริการให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพในด้านต่างๆ เป็นต้น

          ในโอกาสนี้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง ของนางแสวง นนทะ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ และไปเยี่ยมบ้านผู้พิการเลขที่ 21 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง เป็นบ้านของ ด.ญ.ทิพวรรณ์ อ่วมท่าวุ้ง อายุ 14 ปี เพื่อมอบเงิน และถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้และผู้พิการทั้ง 2 ราย

จำนวนคนอ่าน 46 คน จำนวนคนโหวต 0 คน