เกาะติดลพบุรี
ทำบุญศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี

วันที่ 21 พ.ค. 2555 )

          เช้าวันนี้ (21 พฤษภาคม2555) ที่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี หมู่ที่4 ซอย20 สาย4ซ้าย  ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธานทำบุญศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี  โดยมีพระอุดมประชาธร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี กล่าวสัมโมทนียกถา

             ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี    เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยที่ดินได้รับความอนุเคราะห์จาก นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี ได้รับการจัดสรรที่ดินบริเวณเขาพระยาเดินธง หมู่ที่4 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 30 ไร่สร้างด้วยเงินงบประมาณ 95 ล้านบาท เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์ฝึกรูปแบบพิเศษ ดำเนินการด้านการควบคุม ดูแล บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนาพฤตินิสัยและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีอำนาจรับเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ

            พร้อมกันนี้ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายถวิล นิ่มขุนทด กรรมการสงเคราะห์ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับเขต และกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2554 ด้านการพัฒนาหรือสงเคราะห์เด็กและเยาวชน อีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 245 คน จำนวนคนโหวต 0 คน