เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ พระอารามหลวงวัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี

วันที่ 5 ธ.ค. 2557 )

                วานนี้(4 ธันวาคม 2557) เวลา13.00 น. ณ วัดเสาธงทอง  ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วัดเสาธงทองร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในระหว่างวันที่ 4 - 9 ธันวาคม 2557 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งมอบผ้าไตรจีวร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี นักเรียน นักศึกษาอาชีวะศึกษา ในสังกัดโรงเรียนเอกชนของจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีความสมัครใจเข้าร่วมบรรพชาหมู่ในครั้งนี้ จำนวน 109 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กที่ได้รับการบรรพชา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อสืบทอดจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดอยู่คู่ชาติไทยสืบไป 

               โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการเรียนรู้หลักธรรม และปฏิบัติตนอยู่ในบวรของพระพุทธศาสนา เป็นเวลา 5 วัน ณ พระอารามหลวงวัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี

จำนวนคนอ่าน 76 คน จำนวนคนโหวต 0 คน