เกาะติดลพบุรี
ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 9 ธ.ค. 2557 )

           วันนี้ ( 9 ธันวาคม  2557 ) เวลา 08.00 น.ที่ สวนราชานุสรณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งนำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชั่น และร่วมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และประสานความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย รวมถึงสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกเสือชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้ จำนวนกว่า 500 คน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการของของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี และการสมัครสมาชิกเครือข่ายป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งการแสดงของเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต อีกด้วย

                อย่างไรก็ตามถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการแสดงพลังและเจตนารมณ์ให้ทั่วโลกได้เห็น คาดว่าการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้น จากการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และหากพบเห็นการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งการทางเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โปรดโทรแจ้งสายด่วน ป.ป.ช.1205 หรือ ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ สำนักงาน ป.ป.ช. w.w.w.NACC.Go.TH หรือติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0 3677 0263-5 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 76 คน จำนวนคนโหวต 0 คน