เกาะติดลพบุรี
โครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 16 ธ.ค. 2557 )

นที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา07.30น. 
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง  ประจำปีงบประมาณ 2558
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษา มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหายาเสพติด การดื่มแอลกอฮอล์อุบัติเหตุและปัญหาต่างๆ รวมถึงส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ณ  วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
จำนวนคนอ่าน 63 คน จำนวนคนโหวต 0 คน