เกาะติดลพบุรี
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน"วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 2"

วันที่ 16 ธ.ค. 2557 )

วันนี้(16 ธันวาคม 2557)เวลา 09.30 น.นางศิริพร เรืองวงษ์ ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน"วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 2" ประชุม ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญนุกูล จังหวัดลพบุรี ซึ่งงานจำจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญนุกูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทรัพย์เพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนชรา ให้แก่ 9 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนลพบุรีปัญญนุกูล จังหวัดลพบุรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี จังหวัดลพบุรี โรงเรียนสอนคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีและผู้สูงอายุติดเตียงไร้ญาติ
จำนวนคนอ่าน 88 คน จำนวนคนโหวต 0 คน