เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันมหกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 17 ธ.ค. 2557 )

           วันนี้ ( 17 ธันวาคม  2557 ) เวลา 06.00 น.ที่ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน "มหกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพลพบุรี และหน่วยงานสนับสนุนอีก 7 หน่วยงาน  จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และในฐานะทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬา รวมถึงการเสริมสร้างความรัก และความสามัคคีโดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนในจังหวัดลพบุรี มีนิสัยรักการออกกำลังกาย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทั้งมวลโดยมีประชาวชนชาวลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

              สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 3 กิโลเมตร และวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 6 กิโลเมตร (มีจำนวน 5 รุ่น) และผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 3 อันดับแรกของแต่ละรุ่น จะได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรด้วย

จำนวนคนอ่าน 102 คน จำนวนคนโหวต 0 คน