เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการ 1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพาสู่อีสาน

วันที่ 22 พ.ค. 2555 )

           วันนี้ (22 พ.ค.55) เวลา 11.30 น. ที่ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพาสู่อีสาน พร้อมด้วย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับขบวนคาราวานฯ โครงการ1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพาสู่อีสาน จัดขึ้นเพื่อ กระตุ้นให้คนพิการเกิดแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้คนพิการออกสู่สังคม /ให้บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางานส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ /สร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมในประเด็นเรื่องความพิการ/การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนในการช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาต่างๆอย่างบูรณาการ/เป็นการระดมทุนในการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่หนองคาย

           สำหรับ "โครงการ 1479 ปลุกพลังคนพิการจากบูรพาสู่อีสาน” ของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มี พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การจัดกิจกรรม คาราวานคนพิการวีลแชร์ เดินและวิ่ง โดยกลุ่มคนพิการและคณะรวม65 คนจากพัทยาถึงหนองคาย ระยะทาง1,479 กิโลเมตร ผ่าน19 จังหวัดในภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะเวลา 49 วัน และแวะจัดกิจกรรมเพื่อปลุกพลังคนพิการ 39 จุดระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2555ถึงวันที่23 มิถุนายน 2555 โดยพิธีเปิดโครงการและปล่อยขบวนคาราวานมีขึ้นเมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี /จะมีการจัดกิจกรรมปลุกพลังคนพิการ 39 แห่งโดยมีกิจกรรมหลักคือมหกรรมคนพิการประจำจังหวัด 16 แห่งและกิจกรรมปลุกพลังคนพิการในท้องถิ่น 21 แห่ง นอกจากกิจกรรมหลักแล้วยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆอีก เพื่อสร้างกำลังใจให้คนพิการ

จำนวนคนอ่าน 83 คน จำนวนคนโหวต 0 คน